Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris borrar de l'historia. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris borrar de l'historia. Mostrar tots els missatges

dissabte, 22 de setembre de 2018

Carlos Ros, Diccionario valenciano-castellano, 1764

Per mol que mentixguen los catalanistes, al idioma valensiá no sel pot borrá de la história.
Carlos Ros, Diccionario valenciano-castellano, 1764

Carlos Ros, Diccionario valenciano-castellano, 1764

Imprenta Benito Monfort, junto al Hospital de los Estudianteshttp://www.ub.edu/lexdialgram/obtenir_arxiu.jsp?nom_arxiu=Intro_Ros_1764.pdf

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/918730.pdf

https://books.google.com/books/about/Diccionario_valenciano_castellano_escrit.html?id=wzGKgw56gKwC